Tiếng Anh Giao Tiếp

Học ngữ pháp tiếng anh thôi là chưa đủ, bạn cần phải biết nói để vận dụng ngữ pháp vào câu nói. Tiếng Anh giao tiếp là khi bạn vận dụng từ vựng, cấu trúc câu vào câu nói để nói chuyện với người khác. Ở chuyên mục tiến Anh giao tiếp, chúng mình có tổng hợp các mẹo hay, mẫu câu giao tiếp, từ vựng, tiếng anh giao tiếp theo chủ đề ……… để các bạn nâng cao khả năng giao tiếp của bản thân. Cố gắng mỗi ngày 1 chút để cải thiện khả năng giao tiếp của bản thân các bạn nhé.

[X]