Đề thi cấp 3

Đề thi tiếng Anh cấp 3 hay là đề thi THPT bao gồm đề thi các lớp 10,11 và 12. Trong đề thi từng lớp, Tiếng Anh Tốt sẽ chia ra bao gồm đề thi giữa học kì 1, cuối học kì 1, giữa học kì 2, cuối học kì 2 hay đề thi học sinh giỏi các lớp.

[X]