Các thì hiện tại

Các thì hiện tại trong tiếng anh bao gồm: thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Trong chuyên mục này, Tiếng Anh Tốt cung cấp tất tần tật các thì hiện tại trong Tiếng Anh để các bạn độc giả tham khảo.

[X]