Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Tiếng Anh Tốt, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "tienganhtot.vn". (Ví dụ: đoạn văn tiếng anh tienganhtot.vn). Tìm kiếm ngay

SINCE LÀ THÌ GÌ ? 3 thì thường đi với since mà bạn nên biết

Đăng ngày 30/10/2023
5/5 - (4 bình chọn)

Nếu các bạn tưởng chừng “since” thì hiện tại hoàn thành thì thật sự chưa đủ. “Since” trong tiếng anh được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, từ đó đi kèm với những công thức riêng biệt. Do đó, hãy cùng Tienganhtot tìm hiểu since là thì gì và đầy đủ các cách dùng, công thức với “since” nhé! 

Since là thì gì
Since là dấu hiệu nhận biết của thì nào

Since là thì gì? 

Since nếu xuất hiện trong câu thì thường là dấu hiệu nhận biết của 4 thì sau: quá khứ hoàn thành,hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn quá khứ đơn . Với thì quá khứ đơn ta sẽ có cấu trúc: since + thì qkđ. Với các thì hoàn thành ta sẽ có cấu trúc: Các thì hoàn thành + Since + mệnh đề thời gian. 

Ví dụ: 

They haven’t received any junk mail since they moved house.( Họ chưa nhận được bất kỳ thư rác nào kể từ khi chuyển nhà.)

They haven’t received any junk mail since they moved house. (Họ chưa nhận được bất kỳ thư rác nào kể từ khi bắt đầu chuyển nhà.)

I haven’t eaten Dookki since I heard Hoa talk about it. ( Tôi chưa đi ăn Dookki lần nào kể từ nghe Hoa kể về nó.)

I’ve been playing LOL since 9pm. ( Tôi đang chơi liên minh huyền thoại kể từ lúc 9 giờ tối. )

Tổng hợp cấu trúc đi với “since”

Cấu trúc it + be + time + since

Chúng ta có thể sử dụng thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành sau “since” bằng cấu trúc:

 it + be + time + since

Ví dụ: 

  1. It’s been years since I rode a bike. (it’s = it has)
  2. It’s been years since I’ve ridden a bike. (it’s = it has)
  3. It’s years since I rode a bike. (it’s = it is)
  4. It’s years since I’ve ridden a bike. (it’s = it is)
  5. It’d been years since I’d ridden a bike. (it’d = it had)

It’s been years since …phổ biến hơn trong tiếng Anh Mỹ so với cách dùng It’s years since ….

Khi “since” nói về một trạng thái trong quá khứ mà vẫn còn tiếp tục ở hiện tại, chúng ta sử dụng dạng hiện tại hoàn thành của động từ sau “since” và dạng hiện tại hoàn thành của động từ trong mệnh đề chính. 

Ví dụ: 

  1. Since I’ve been back at work, I’ve been feeling fascinated.  (Kể từ khi tôi trở lại làm việc, tôi đã cảm thấy bị cuốn hút.)
  2. Since Ms. Thuy has been divorced, she has changed her job. (Kể từ khi cô Thuỳ ly hôn, cô ấy đã có thay đổi trong công việc. )

Since là dấu hiệu nhận biết thì nào

Since 2000, 1998 là thì gì ?

Since + mốc thời gian, ví dụ như since 2000, 1998, đây là dấu hiệu nhận biết của các thì hoàn thành.  Đây cũng là một trong những cách dùng khá phổ biến khi đi kèm “since’, đó là được sử dụng để  đề cập đến một thời điểm trước đó. Chúng ta sử dụng “since”  như một giới từ với ngày tháng, thời gian hoặc một cụm danh từ. 

Khi dùng để diễn tả thời gian, từ “since” có nghĩa là:

– Từ một thời điểm trong quá khứ cho đến hiện tại

– Từ một thời điểm trong quá khứ cho đến một thời điểm khác trong quá khứ.

Ví dụ: 

It was the band’s first live performance since February 2000. (since + mốc thời gian)

Đây là buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên của ban nhạc kể từ tháng 2 năm 2000. (kể từ + mốc thời gian)

Miss Quyen has been delightfully married for 22 years, since the age of 20. (since + noun phrase)

Cô Quyên đã kết hôn hạnh phúc được 22 năm, kể từ năm 20 tuổi. (since + cụm danh từ)

Since 2000, 1998 là thì gì ?
Since 2000, 1998 là thì gì ?

Sử dụng “since” như một liên từ để giới thiệu mệnh đề phụ. 

Ví dụ: 

It’s been so long since Mr.Nawat saw Miss Tien. (since + clause)

Đã lâu lắm rồi ông Nawat mới gặp lại cô Tiên.

Jenny Pham had slept most of the way since leaving Mr.Kieu. (since + clause)

Jenny Phạm đã ngủ gần như suốt chặng đường kể từ khi rời xa anh Kiều. 

Cấu trúc Since có nghĩa là lý do 

Chúng ta sử dụng “since” như một liên từ phụ thuộc để giới thiệu một mệnh đề phụ. Chúng ta sử dụng nó để đưa ra lý do cho điều gì đó. 

since + mệnh đề chỉ nguyên nhân 

Ví dụ: 

Miss Trinh had no reason to take a taxi since her flat was near enough to walk to.

Cô Trinh không có lý do gì để bắt taxi vì căn hộ của cô ấy đủ gần để đi bộ đến.

Since Miss Trinh’s husband hated holidays so much, she decided to go on her own.

Vì chồng cô Trinh rất ghét ngày lễ nên cô quyết định đi một mình.

Lưu ý: Tương tự với “since”, chúng ta cũng có thể thay thế các từ khác cũng mang nghĩa đưa ra lý do như: “as”, “because”. 

since + mệnh đề chỉ nguyên nhân 
since + mệnh đề chỉ nguyên nhân 

Cấu trúc since -Ving 

Chúng ta có thể sử dụng dạng Since + -ing để chỉ thời gian khi chủ ngữ của động từ giống nhau ở mệnh đề chính và mệnh đề phụ:

Ví dụ:

Since leaving school, he has had three or four temporary jobs. (Since he left school, he has …)Kể từ khi ra trường, anh đã làm được ba, bốn công việc tạm thời. (Kể từ khi anh ấy rời trường, anh ấy đã …)

Since moving from a Chicago suburb to southern California a few months ago, I’ve learned how to play a new game called Lanesmanship. (Since I moved …, I’ve learned …)
Kể từ khi chuyển từ vùng ngoại ô Chicago đến miền nam California vài tháng trước, tôi đã học cách chơi một trò chơi mới có tên Lanesmanship. (Kể từ khi tôi chuyển đi…, tôi đã học được…)

since, since then 

Chúng ta có thể sử dụng từ hoặc kể từ đó như một trạng từ chỉ thời gian khi tham chiếu thời gian được hiểu theo ngữ cảnh:

Ví dụ: 

His father doesn’t talk to him. They had an argument a couple of years ago and they haven’t spoken since. (since they had the argument)

Cha anh không nói chuyện với anh. Họ đã cãi nhau vài năm trước và họ đã không nói chuyện kể từ đó. (vì họ đã tranh cãi)

They bought the house in 2006 and they’ve done a lot of work on it since then. (since 2006)

Họ mua căn nhà vào năm 2006 và họ đã làm rất nhiều việc để xây dựng nó kể từ đó. (từ năm 2006)

Lưu ý: Chúng ta sử dụng “ever”  như một dạng nhấn mạnh hơn của “since” hoặc “since then”. 

Xem thêm: phân biệt since và for

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu tất cả các thì có thể đi với Since. Vậy là đã trả lời cho các bạn thắc mắc since là thì gì rồi phải không nào. Chúc các bạn làm đúng các câu khi có xuất hiện từ Since.

Follow Fanpage Tiếng Anh Tốt để biết thêm nhiều kiến thức tiếng Anh nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[X]