Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Tiếng Anh Tốt, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "tienganhtot.vn". (Ví dụ: đoạn văn tiếng anh tienganhtot.vn). Tìm kiếm ngay

Viết về thành phố trong tương lai bằng tiếng anh ngắn gọn

Đăng ngày 30/11/2023
5/5 - (1 bình chọn)

Bạn đã bao giờ từng tưởng tượng về nơi mình đang sống sẽ như thế nào trong trăm hay nghìn năm nữa chưa? Tienganhtot nghĩ đây là một chủ đề rất hay để chúng mình cùng suy nghĩ và đặt bút viết đoạn văn tiếng Anh . Sau đây là 3 đoạn văn ngắn viết về thành phố trong tương lai bằng tiếng anh nhé!

Viết về thành phố trong tương lai bằng tiếng anh ngắn gọn
Viết về thành phố trong tương lai bằng tiếng anh ngắn gọn

3 Đoạn văn viết về thành phố trong tương lai bằng tiếng Anh ngắn gọn

Xem video hướng dẫn trên kênh youtube của Tiếng Anh Tốt các bạn nhé:

Đoạn văn mẫu 1: Viết về thành phố trong tương lai bằng tiếng anh ngắn gọn

Like the Doraemon cartoon, I always want to know about what will happen in the future. I’m imagining how the city I live in will change in more than a hundred years, a thousand years from now. I think the city will become very modern and modern. For example, people can use aerial vehicles easily. From there, they can travel to far places at a faster speed. Furthermore, we can visit the moon in just a few hours traveling by spacecraft. In addition, I think big cities like Hanoi will have many green motorbikes to deal with the problem of air pollution. The government will also plant many trees throughout the city. People will use solar panels more. Thus, I hope that in the future the city will create smart devices to serve society.

Tạm dịch 

Giống như phim hoạt hình Doraemon, tôi luôn muốn biết về những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi đang tưởng tượng về thành phố mà tôi đang sống sẽ thay đổi như thế nào sau hơn một trăm năm, một nghìn năm nữa. Tôi nghĩ thành phố sẽ trở nên rất hiện đại và tân tiến. Ví dụ, con người có thể sử dụng những phương tiện di chuyển trên không một cách dễ dàng. Từ đó, họ có thể đi qua những nơi xa với tốc độ nhanh chóng hơn. Hơn nữa, chúng ta có thể tham quan đến mặt trăng chỉ trong vài giờ du lịch bằng tàu vũ trụ. Ngoài ra, tôi nghĩ với những thành phố lớn như Hà Nội sẽ có nhiều xe máy xanh để có thể đối phó với vấn đề ô nhiễm không khí. Chính phủ cũng sẽ trồng nhiều cây xanh bao phủ khắp thành phố. Người dân sẽ sử dụng tấm pin mặt trời nhiều hơn. Như vậy, tôi mong muốn trong tương lai thành phố sẽ chế tạo ra những thiết bị thông minh phục vụ cho xã hội. 

Xem thêm: Thuận lợi và khó khăn khi sống ở thành phố bằng tiếng Anh

Viết về thành phố trong tương lai bằng tiếng anh 
Viết về thành phố trong tương lai bằng tiếng anh.( Nguồn ảnh: VNexpress)

Mẫu 2: Viết đoạn văn về thành phố Hà Nội trong tương lai bằng tiếng Anh

I am living in the capital Hanoi, one of the most developed cities in Vietnam. However, I think that development will not stop here but will also develop more modernly in the future. By 2050, I believe the city will have more public transportation, like the subway. Therefore, we will be able to go to different cities at a faster speed, saving more money than traveling by plane. People will not use motorbikes and they will go to work by public transport or private cars to protect the environment. Furthermore, robots will replace humans in some jobs, such as manufacturing and farming. Jobs will be more precise, people will also have more opportunities to focus on other, more difficult tasks. Thus, in the future, people’s lives in this city will be better, and I am really happy thinking about that.

Tạm dịch

Tôi đang sống ở thủ đô Hà Nội, một trong những thành phố phát triển nhất ở Việt Nam. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sự phát triển sẽ không dừng lại ở đây mà còn phát triển hiện đại hơn trong tương lai. Đến năm 2050, tôi tin thành phố sẽ có nhiều phương tiện giao thông công cộng hơn, như tàu điện ngầm. Vì vậy, chúng ta sẽ có thể đi đến các thành phố khác nhau với tốc độ nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn so với việc di chuyển bằng máy bay. Người dân sẽ không sử dụng xe máy và sẽ đi làm bằng phương tiện công cộng hoặc ô tô cá nhân để bảo vệ môi trường. Hơn nữa, robot sẽ thay thế con người trong một số công việc như sản xuất và trồng trọt. Công việc sẽ chính xác hơn, mọi người cũng sẽ có nhiều cơ hội để tập trung vào những nhiệm vụ khác khó khăn hơn. Như vậy, trong tương lai, cuộc sống của người dân ở thành phố này sẽ tốt hơn và tôi thực sự hạnh phúc khi nghĩ về điều đó.

Xem thêm: Viết về công việc tình nguyện bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn về thành phố Hà Nội trong tương lai bằng tiếng Anh
Viết đoạn văn về thành phố Hà Nội trong tương lai bằng tiếng Anh.( Nguồn: GenK)

Mẫu 3: Tưởng tượng về thành phố trong tương lai bằng tiếng Anh

About a hundred years from now, my city will become very modern. As I imagine, it will be a safe city and a very green environment. Everyone has a job, so the unemployment rate and crime rate will also decrease significantly. Everyone in the city lives together peacefully, without violence, and there are no horrifying murders like today. Furthermore, instead of burning fossil fuels to produce energy, people completely use alternatives such as wind and solar energy. Electric vehicles and modern public transportation will replace current vehicles to reduce traffic congestion and air pollution. Trees and flowers will be planted throughout the city, and the streets will always be clean. In addition, deforestation will disappear and endangered species will be thoroughly preserved. If what I’m imagining actually happens, life in the future will be much better.

Tạm dịch

Khoảng một trăm năm nữa, thành phố của tôi sẽ trở nên rất hiện đại. Theo như tôi tưởng tượng, đó sẽ là một thành phố an toàn và môi trường rất xanh. Tất cả mọi người đều có việc làm, từ đó tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ tội phạm cũng sẽ giảm đáng kể. Tất cả mọi người trong thành phố đều sống với nhau ôn hoà, không bạo lực, không xảy ra các vụ án mạng kinh hoàng như hiện nay. Hơn nữa, thay vì đốt các nhiên liệu hóa thạch để sản xuất năng lượng, người ta hoàn toàn sử dụng các phương án thay thế như gió và năng lượng mặt trời. Xe điện và các phương tiện công cộng hiện đại sẽ thay thế các phương tiện hiện tại để làm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí. Cây cối và hoa sẽ được trồng khắp các tuyến đường trong thành phố, và đường phố sẽ luôn sạch sẽ. Ngoài ra, nạn phá rừng sẽ biến mất và các loài vật nguy cấp sẽ được bảo tồn triệt để. Nếu những điều tôi đang tưởng tượng thực sự xảy ra, cuộc sống trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. 

Như thế, chúng ta đã cùng nhau luyện viết 3 đoạn văn cho chủ đề viết về thành phố trong tương lai bằng tiếng anh. Còn các bạn thấy thế nào, hãy tưởng tượng và đặt bút viết ra những điều bạn vừa suy nghĩ nhé! 

Follow thêm fanpage của Tiếng Anh Tốt để cập nhật thêm thông tin mới nhất nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[X]