Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Tiếng Anh Tốt, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "tienganhtot.vn". (Ví dụ: đoạn văn tiếng anh tienganhtot.vn). Tìm kiếm ngay

Viết đoạn văn về thảm hoạ thiên nhiên bằng tiếng anh lớp 8 ngắn gọn

Đăng ngày 20/03/2024
5/5 - (3 bình chọn)

Tiếng Anh Tốt gửi đến các bạn 4 mẫu viết đoạn văn về thảm hoạ thiên nhiên bằng tiếng Anh lớp 8 ngắn gọn nhất. 4 mẫu này viết về những thảm hoạ như lũ lụt, động đất,lốc xoáy, cháy rừng.. đây là những thảm hoạ các bạn đã nghe nhiều trên tivi, báo đài. Hãy tham khảo 4 đoạn văn tiếng Anh dưới đây để có ý tưởng làm bài các em nhé.

Viết đoạn văn về thảm hoạ thiên nhiên bằng tiếng anh lớp 8 ngắn gọn
Viết đoạn văn về thảm hoạ thiên nhiên bằng tiếng anh lớp 8 ngắn gọn

4 mẫu viết đoạn văn về thảm hoạ thiên nhiên bằng tiếng anh lớp 8

viết đoạn văn về thảm hoạ thiên nhiên bằng tiếng anh – lũ lụt

Floods are a common problem in Vietnam, especially in the Central Region. For example, in Đà Nẵng, heavy rain on October 14, 2022, caused significant damage. The record-breaking rainfall flooded many areas of the city, resulting in serious consequences for homes, streets, and infrastructure. To reduce the damage from floods, communities need to work together and implement prevention and response measures. These measures include building levees, maintaining effective drainage systems, and providing timely warnings to residents. Moreover, it’s important to teach people how to stay safe during floods to reduce harm and keep everyone secure. For students, we can learn about what to do in a flood and study from home. People can also give food and help to families who need it because of the flood.

Dịch

Lũ lụt là vấn đề thường xuyên xảy ra ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Trung. Chẳng hạn tại Đà Nẵng, mưa lớn ngày 14/10/2022 đã gây thiệt hại đáng kể. Lượng mưa kỷ lục đã làm ngập lụt nhiều khu vực trong thành phố, gây hậu quả nghiêm trọng cho nhà cửa, đường phố và cơ sở hạ tầng. Để giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt, cộng đồng cần chung sức và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó. Những biện pháp này bao gồm xây đê, duy trì hệ thống thoát nước hiệu quả và đưa ra cảnh báo kịp thời cho người dân. Hơn nữa, điều quan trọng là dạy mọi người cách giữ an toàn trong lũ lụt để giảm thiểu tác hại và đảm bảo an toàn cho mọi người. Đối với học sinh, chúng ta có thể tìm hiểu những việc cần làm khi lũ lụt và học tập ở nhà. Người dân cũng có thể trao thực phẩm và giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn vì lũ lụt.

Xem thêm: Hậu quả của nóng lên toàn cầu bằng tiếng Anh

viết đoạn văn về thảm hoạ thiên nhiên bằng tiếng anh - lũ lụt
viết đoạn văn về thảm hoạ thiên nhiên bằng tiếng anh – lũ lụt

viết đoạn văn về thảm hoạ thiên nhiên bằng tiếng anh lớp 8 – động đất

Earthquakes are a natural event where the ground shakes because rocks under the earth move. In Vietnam, there have been many earthquakes that caused serious damage to the community. For example, on October 26, 2010, a strong earthquake in Hoa Binh province caused many houses to collapse, resulting in casualties and property damage. The damage from earthquakes can be significant, not only collapsing houses but also posing risks to lives and causing injuries to people. To minimize the damage from earthquakes, they can build safe houses, plan for quick evacuation when necessary. Furthermore, it’s important to teach people how to stay safe during earthquakes. By making sure everyone knows what to do, we can keep them out of danger. In this way, we can reduce damage and protect everyone’s safety during earthquakes.

Dịch

Động đất là hiện tượng tự nhiên khi mặt đất rung chuyển do đá dưới lòng đất chuyển động. Tại Việt Nam đã xảy ra nhiều trận động đất gây thiệt hại nặng nề cho cộng đồng. Chẳng hạn, ngày 26/10/2010, trận động đất mạnh ở tỉnh Hòa Bình khiến nhiều ngôi nhà bị sập, dẫn đến thương vong và thiệt hại về tài sản. Thiệt hại do động đất gây ra có thể rất lớn, không chỉ làm sập nhà mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng và gây thương tích cho người dân. Để giảm thiểu thiệt hại do động đất, họ có thể xây dựng những ngôi nhà an toàn, lên kế hoạch sơ tán nhanh chóng khi cần thiết. Hơn nữa, điều quan trọng là dạy mọi người cách giữ an toàn khi xảy ra động đất. Bằng cách đảm bảo mọi người đều biết phải làm gì, chúng ta có thể giúp họ thoát khỏi nguy hiểm. Bằng cách này, chúng ta có thể giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ sự an toàn của mọi người khi xảy ra động đất.

Xem thêm: viết đoạn văn về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh

viết đoạn văn về thảm hoạ thiên nhiên bằng tiếng anh lớp 8 - động đất
viết đoạn văn về thảm hoạ thiên nhiên bằng tiếng anh lớp 8 – động đất

viết đoạn văn về thảm hoạ thiên nhiên bằng tiếng ngắn gọn – cháy rừng

Forest fires happen when the trees and grass in a forest burn uncontrollably. They can happen because of things like careless burning or when it’s very dry and hot. Forest fires can be really bad. They destroy plants, animals, and the environment. In 2023, there were a lot of forest fires around the world, and over 250 people died because of them. To stop forest fires and lessen their damage, we need to do a few things. We should be careful with fire and not burn things in the forest. We can also make sure we have ways to warn people when there’s a fire. It’s important to teach everyone how to stay safe and what to do if there’s a forest fire. Plus, we should protect and grow more trees to keep our forests healthy and reduce the risk of fires.

Dịch

Cháy rừng xảy ra khi cây và cỏ trong rừng bị cháy không kiểm soát được. Chúng có thể xảy ra do những nguyên nhân như đốt bất cẩn hoặc khi trời quá khô và nóng. Cháy rừng có thể thực sự tồi tệ. Chúng phá hủy thực vật, động vật và môi trường. Năm 2023, trên thế giới xảy ra rất nhiều vụ cháy rừng và hơn 250 người thiệt mạng. Để ngăn chặn cháy rừng và giảm bớt thiệt hại do cháy rừng gây ra, chúng ta cần làm một số việc. Chúng ta nên cẩn thận với lửa và không đốt đồ vật trong rừng. Chúng ta cũng có thể đảm bảo có cách để cảnh báo mọi người khi xảy ra hỏa hoạn. Điều quan trọng là dạy mọi người cách giữ an toàn và phải làm gì nếu xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, chúng ta nên bảo vệ và trồng nhiều cây hơn để giữ cho rừng của chúng ta khỏe mạnh và giảm nguy cơ cháy rừng.

viết đoạn văn về thảm hoạ thiên nhiên bằng tiếng ngắn gọn - cháy rừng
viết đoạn văn về thảm hoạ thiên nhiên bằng tiếng ngắn gọn – cháy rừng

viết đoạn văn về thảm hoạ thiên nhiên bằng tiếng anh lớp 8 ngắn gọn – lốc xoáy

A tornado is a very strong wind that spins around and reaches the ground from a big storm. It can be very fast, even more than 300 miles per hour. Tornadoes can destroy houses, cars, and anything else in their way. For instance, let’s look at the Moore tornado in Oklahoma, USA, in 2013. It was one of the strongest tornadoes ever recorded. It destroyed hundreds of homes and buildings, and many people were injured or went missing. The whole city was in chaos, with roads blocked by debris and damaged vehicles. To stay safe during a tornado, people should go to a strong building or a safe room and stay away from windows and doors. It’s important to listen to warnings from the weather experts and know what to do. When we all work together and plan ahead, we can keep ourselves and our communities safe from tornadoes.

Dịch

Lốc xoáy là một cơn gió rất mạnh quay tròn và chạm đất sau một cơn bão lớn. Nó có thể rất nhanh, thậm chí hơn 300 dặm một giờ. Lốc xoáy có thể phá hủy nhà cửa, ô tô và bất cứ thứ gì cản đường chúng. Ví dụ, chúng ta hãy nhìn vào cơn lốc xoáy Moore ở Oklahoma, Mỹ vào năm 2013. Đây là một trong những cơn lốc xoáy mạnh nhất từng được ghi nhận. Nó phá hủy hàng trăm ngôi nhà và tòa nhà, nhiều người bị thương hoặc mất tích. Toàn bộ thành phố chìm trong hỗn loạn, những con đường bị chặn bởi những mảnh vụn và xe cộ hư hỏng. Để giữ an toàn khi có lốc xoáy, mọi người nên đến một tòa nhà vững chắc hoặc một căn phòng an toàn và tránh xa các cửa sổ và cửa ra vào. Điều quan trọng là phải lắng nghe những cảnh báo từ các chuyên gia thời tiết và biết phải làm gì. Khi tất cả chúng ta cùng nhau làm việc và lên kế hoạch trước, chúng ta có thể giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng trước lốc xoáy.

viết đoạn văn về thảm hoạ thiên nhiên bằng tiếng anh lớp 8 ngắn gọn - lốc xoáy
viết đoạn văn về thảm hoạ thiên nhiên bằng tiếng anh lớp 8 ngắn gọn – lốc xoáy

Trên đây là 4 đoạn văn viết về thảm hoạ thiên nhiên bằng tiếng Anh ngắn gọn cho các em học sinh lớp 8 tham khảo. Thảm hoạ thiên nhiên là điều không 1 ai muốn tuy nhiên chúng ta cần phải biết về nó để viết đoạn văn hoặc phòng tránh khi gặp các thảm hoạ này

Follow Fanpage Tiếng Anh Tốt để biết thêm nhiều kiến thức tiếng Anh nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[X]