Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Tiếng Anh Tốt, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "tienganhtot.vn". (Ví dụ: đoạn văn tiếng anh tienganhtot.vn). Tìm kiếm ngay

Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng Anh tỉnh Phú Thọ 2024 có đáp án

Đăng ngày 30/03/2024
5/5 - (1 bình chọn)

Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng Anh tỉnh Phú Thọ 2024 là đề thi tiếp theo mà Tiếng Anh Tốt muốn gửi đến cho các bạn tham khảo. Đề thi khá hay khác biệt so với các đề trước mà khá chuẩn theo cấu trúc đề thi chính thức. Các bạn hãy tham khảo và đọ kết quả sau khi làm thử đề thi này nhé. Tham khảo dưới đây.

Xem thêm:

Đáp án đề thi thử tiếng Anh thptqg 2024 tỉnh phú thọ lần 2

Bộ đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng Anh 2024

Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng Anh tỉnh Phú Thọ 2024

Một số câu hỏi hay trong đề thi:

Question 6: Once you click on the post, you will be taken to a special site where you will be asked to
take surveys and interact______ other advertising media.
A. with B. from C. about D. on
Question 7: That disabled boy’s victory in the race set______ finest example to all students in the
school.
A. the B. an C. X (no article) D. a
Question 8: Katherine will start writing her graduation thesis_____.
A. after she collects all the necessary materials
B. once she had collected all the necessary materials
C. until she collected all the necessary materials
D. when she was collecting all the necessary materials
Question 9: My friend_____ round England by car when he accidentally saw one of his old
classmates.
A. travels B. has travelled
C. is travelling D. was travelling
Question 10:_____ of having released a large amount of CO2 into the atmosphere, these companies
face heavy fines.
A. To accuse B. Having accused C. Accusing D. Accused

Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng Anh tỉnh Phú Thọ 2024 Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng Anh tỉnh Phú Thọ 2024 2 Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng Anh tỉnh Phú Thọ 2024 3 Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng Anh tỉnh Phú Thọ 2024 4 Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng Anh tỉnh Phú Thọ 2024 5 Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng Anh tỉnh Phú Thọ 2024 6

Đáp án

Câu 1:D Câu 2:A Câu 3:B Câu 4:A Câu 5:B Câu 6:A Câu 7: A Câu 8:A Câu 9:D Câu 10:D

Câu 11:C Câu 12:B Câu 13:D Câu 14:D Câu 15: C Câu 16: B Câu 17:D Câu 18:A Câu 19:C Câu 20:A

Câu 21:B Câu 22:D Câu 23:B Câu 24:C Câu 25:A

Câu 43: A Câu 44:D Câu 45:C Câu 46:C Câu 47:D Câu 48:B Câu 49:C Câu 50:C

Trong đề thi thử môn tiếng Anh THPT quốc gia 2024 tỉnh Phú Thọ có nhiều câu kiến thức thực tế như câu 49,46. Nếu các bạn không theo dõi tin tức hằng ngày thì đây có thể là 1 phần thiệt thòi. Vậy bạn đánh giá thế nào về đề thi thử của tỉnh Phú Thọ. Để lại ý kiến nhé.

Đừng quên Follow Fanpage của Tiếng Anh Tốt để cập nhật tin tức mới nhé.

2 thoughts on “Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng Anh tỉnh Phú Thọ 2024 có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[X]