Các thì tương lai

Các thì tương lai trong tiếng Anh bao gồm 5 thì: Thì tương lai đơn, Thì tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn và tương lai gần. Cùng Tiếng Anh Tốt ôn tập lại các thì tương lai để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới nhé.

[X]