Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Tiếng Anh Tốt, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "tienganhtot.vn". (Ví dụ: đoạn văn tiếng anh tienganhtot.vn). Tìm kiếm ngay

Tóm tắt truyện Tấm Cám bằng tiếng anh ngắn gọn nhất lớp 5

Đăng ngày 11/03/2024
5/5 - (1 bình chọn)

 Hôm nay hãy cùng Tiếng Anh tốt viết đoạn văn tóm tắt truyện Tấm Cám bằng tiếng Anh ngắn gọn, hay nhất nhé. Truyện Tấm Cám đã quá phổ biến, hầu hết ai cũng đã từng nghe qua. Vậy nếu kể về truyện Tấm Cám bằng tiếng Anh sẽ thế nào nhỉ? Có khó hay không, sử dụng từ vựng như thế nào? Hãy tham khảo 4 đoạn văn mẫu dưới đây.

Tóm tắt truyện Tấm Cám bằng tiếng anh ngắn gọn nhất
Tóm tắt truyện Tấm Cám bằng tiếng anh ngắn gọn nhất

Tóm tắt truyện Tấm Cám bằng tiếng anh lớp 5( 4 mẫu)

Tóm tắt truyện Tấm Cám bằng tiếng Anh ngắn nhất

In the story of Tam Cam, Tam and Cam are two sisters with different mothers. Tam’s mother died, so their father married another woman, who became Tam’s stepmother. Tam suffered abuse from her stepmother and stepsister Cam, while Cam lived comfortably. One day, their stepmother sent them to catch fish, and Cam cheated Tam out of her catch. Luckily, a Buddha appeared and helped Tam by advising her to raise a special fish, which turned into valuable items. With these gifts, Tam improved her life and found happiness. Eventually, Tam met the king and became his wife, while her stepmother and Cam faced punishment for their actions. Tam and the king lived happily ever after, while justice was served to the wicked stepmother and Cam.

Dịch

Trong truyện Tấm Cám, Tấm và Cám là hai chị em khác mẹ. Mẹ Tấm mất nên cha lấy người phụ nữ khác, người này trở thành mẹ kế của Tấm. Tâm bị mẹ kế và chị kế Cám ngược đãi, còn Cám sống thoải mái. Một ngày nọ, mẹ kế sai họ đi đánh cá và Cám đã lừa Tấm mất số cá đánh bắt được. May mắn thay, một ông Bụt đã xuất hiện và giúp đỡ Tấm bằng cách khuyên cô nuôi một con cá đặc biệt, nó sẽ trở thành những vật phẩm có giá trị. Với những món quà này, Tâm đã cải thiện được cuộc sống và tìm thấy hạnh phúc. Cuối cùng, Tấm gặp nhà vua và trở thành vợ của ông, trong khi mẹ kế và Cám phải đối mặt với sự trừng phạt vì hành động của mình. Tấm và nhà vua sống hạnh phúc mãi mãi, trong khi công lý được thực thi cho bà mẹ kế độc ác và Cám.

Xem thêm: Kể một câu chuyện cổ tích ngắn gọn

Tóm tắt truyện tấm cám bằng tiếng Anh ngắn gọn
Tóm tắt truyện tấm cám bằng tiếng Anh lớp 5 ngắn gọn

Tóm tắt truyện Tấm Cám bằng tiếng Anh lớp 5

Tam is a nice girl who lives with her step-aunt and half-sister, Cam. They don’t treat her well. One day, Tam meets the king and they fall in love. They get married. But Cam and her mother want to hurt Tam so that Cam can marry the king. Tam faces many problems and turns into different things like a bird and a tree. But Cam’s mother and Cam always try to harm her. Luckily, Tam finds the king again, and they live happily together. Cam’s mother and Cam get punished for their bad actions. Tam’s story teaches us to be kind and work hard. I like this story because it teaches good lessons.

Dịch

Tâm là một cô bé dễ thương sống cùng dì ghẻ và em gái cùng cha khác mẹ là Cám. Họ không đối xử tốt với cô ấy. Một ngày nọ, Tấm gặp nhà vua và họ yêu nhau. Họ kết hôn. Nhưng Cám và mẹ cô muốn hại Tấm để Cám lấy vua. Tấm phải đối mặt với nhiều vấn đề và biến thành những thứ khác nhau như một con chim và một cái cây. Nhưng mẹ Cám và Cám luôn tìm cách hãm hại cô. May mắn thay, Tấm tìm lại được nhà vua và họ sống hạnh phúc bên nhau. Mẹ Cám và Cám bị trừng phạt vì hành động xấu của mình. Câu chuyện của Tâm dạy chúng ta phải sống nhân hậu và chăm chỉ. Tôi thích câu chuyện này vì nó dạy những bài học hay.

Tóm tắt truyện cổ tích Tấm Cám bằng tiếng Anh ngắn gọn

Tấm and Cám are stepsisters. Their stepmother favors Cám and mistreats Tấm. One day, they compete to catch fish for a reward. Cám cheats, stealing Tấm’s fish. Tấm cries, and a spirit advises her to care for the remaining fish. Cám and her mother plot to kill it. Tấm grieves its death. The spirit tells her to bury its bones, which transform into a splendid dress and a carriage. At a festival, Tấm loses her shoe, and the king finds it. Tấm becomes queen. On their father’s anniversary, Cám and her mother kill Tấm. Tấm transforms into a bird, a tree, and emerges from a fruit as a nobleman’s daughter. The king recognizes her and they reunite. Cám and her mother face consequences.

Dịch

Tấm và Cám là chị em kế. Mẹ kế sủng ái Cám và ngược đãi Tấm. Một ngày nọ, họ thi nhau bắt cá để nhận phần thưởng. Cám lừa đảo, trộm cá của Tấm. Tấm khóc và một linh hồn khuyên cô hãy chăm sóc những con cá còn lại. Cám và mẹ cô âm mưu giết nó. Tấm đau buồn vì cái chết của nó. Linh hồn bảo cô hãy chôn xương của nó để biến thành một chiếc váy lộng lẫy và một cỗ xe ngựa. Trong một lễ hội, Tấm bị mất chiếc giày và nhà vua đã tìm thấy nó. Tấm trở thành hoàng hậu. Vào ngày giỗ của cha, Cám và mẹ giết Tấm. Tấm hóa thành chim, cây, từ quả ra làm con gái một nhà quý tộc. Nhà vua nhận ra cô và họ đoàn tụ. Cám và mẹ cô phải đối mặt với hậu quả.

Tóm tắt truyện cổ tích Tấm Cám bằng tiếng Anh ngắn gọn
Tóm tắt truyện cổ tích Tấm Cám bằng tiếng Anh ngắn gọn.( Nguồn ảnh: Ca sĩ Chipu)

Tóm tắt truyện Tấm Cám bằng tiếng Anh hay nhất

Tam and Cam are two stepsisters, living with their stepmother after their father passed away. Their stepmother was not kind, favored Cam and abused Tam. One day, she sent them fishing and promised to give a red bib to whoever caught more. Tam skillfully caught fish and quickly filled the basket, while Cam struggled. Feeling jealous, Cam stole Tam’s fish. Heartbroken, Tam cried and a god advised her to take care of the remaining fish. The plate nourishes it, forming a bond. Cam and his mother suspected Tam’s actions so they plotted to kill the fish. Tam was saddened by its death and cried. The Buddha advised her to bury the fish bones under the bed. The Buddha transformed into a gorgeous dress and a magical chariot, escorting Tam to a festival where she lost her shoe. The king was intrigued by the shoe and went to find its owner. The sheet fits perfectly and becomes the queen. On the anniversary of his father’s death, Cam and his mother tricked Tam, causing him to die. Tam turned into a golden bird, then a peach tree, and finally turned into a magical fruit, becoming the daughter of a nobleman. When the king met Tam again, he recognized her by the betel she prepared. They reunited, punished Cam and her mother, and lived happily ever after.

Dịch

Tấm và Cám là hai chị em kế, sống với mẹ kế sau khi cha qua đời. Mẹ kế của họ không tốt bụng, sủng ái Cám và ngược đãi Tấm. Một hôm, bà sai họ đi đánh cá và hứa sẽ tặng một chiếc yếm đỏ cho ai bắt được nhiều hơn. Tấm bắt cá khéo léo nhanh chóng chất đầy thúng, còn Cám chật vật. Cảm thấy ghen tị, Cám ăn trộm cá của Tấm. Đau lòng, Tấm khóc và một vị thần khuyên cô hãy chăm sóc cho con cá còn lại. Tấm nuôi dưỡng nó, hình thành nên sự gắn kết. Cám và mẹ nghi ngờ hành động của Tấm nên âm mưu giết cá. Tấm đau buồn trước cái chết của nó, khóc lóc. Bụt khuyên cô nên chôn xương cá dưới gầm giường. Bụt biến thành một bộ váy lộng lẫy và một cỗ xe ma thuật, hộ tống Tấm đến một lễ hội nơi cô bị mất chiếc giày. Nhà vua bị hấp dẫn bởi chiếc giày và đi tìm chủ nhân của nó. Tấm hoàn toàn phù hợp và trở thành nữ hoàng. Vào ngày giỗ của cha, Cám và mẹ đã lừa Tấm khiến Tấm tử vong. Tấm biến thành chim vàng, rồi cây đào, cuối cùng hóa thành trái cây thần, trở thành con gái một nhà quý tộc. Khi nhà vua gặp lại Tấm, ông đã nhận ra cô nhờ miếng trầu do cô chuẩn bị. Họ đoàn tụ, trừng phạt Cám và mẹ cô, sống hạnh phúc mãi mãi.

Như vậy, Tiếng Anh tốt đã giúp các bạn tóm tắt truyện Tấm Cám bằng tiếng Anh. Từ đó các bạn học sinh của chúng mình đã có thể tự tin kể những câu truyện dân gian của Việt Nam cho những người bạn ngoại quốc nhé! 

Follow Fanpage Tiếng Anh Tốt để biết thêm nhiều kiến thức tiếng Anh nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[X]