Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Tiếng Anh Tốt, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "tienganhtot.vn". (Ví dụ: đoạn văn tiếng anh tienganhtot.vn). Tìm kiếm ngay

40 câu trắc nghiệm bài tập mạo từ a/an/the có đáp án

Đăng ngày 30/08/2023
5/5 - (1 bình chọn)

Bài tập mạo từ a/an/the thường xuyên xuất hiện trong chương trình lớp tiếng Anh lớp 5,6,7,8,9 và lớp 12. Trong đề thi thpt quốc gia 2023 môn anh cũng có 1 câu 0,25 điểm về cách sử dụng mạo từ trong tiếng anh. Về cơ bản bài tập về mạo từ không khó cách ghi nhớ cũng khá đơn giản. Hãy cùng ôn lại kiến thức và làm 100 câu trắc nghiệm về bài tập mạo từ a/an/the nhé.

 bài tập mạo từ a/an/the
bài tập mạo từ a/an/the có đáp án

Tóm tắt kiến thức về mạo từ

Mạo từ có 2 loại: Mạo từ xác định (The) và mạo từ không xác định( a/an).

Mạo từ a/an không đi được danh từ số nhiều, danh từ không đếm được,…

Mạo từ the không dùng với danh từ riêng, danh từ không điếm được, trước mùa, bữa ăn trong ngày ….

Xem thêm: Khi nào không dùng mạo từ

Bài tập về mạo từ trong tiếng Anh

Bài 1: Điền mạo từ thích hợp vào chỗ trống

1. Can you please pass me…….. pencil?
2. Would you like…….. apple or……. banana ?
3. Have you seen….. cat?
4. Do you know the way to …. nearest hospital?
5. Is there …. train station in this village?
6. Could you lend me ….. umbrella?
7. Have you ever caught….. fish?
8. Can you pass me…. book on …. table, please?
9. Do you need ….. glass of water?
10. Have you visited….. Eiffel Tower?
11. Would you like …. cup of milk tea?
12. Did you see …. elephant at …. zoo?
13. Can you please close…. door?
14. Is there ….. supermarket nearby?
15. Can you hand me ….. newspaper?
16. Have you ever been to …. opera?
17. Did you take …. metro to get here?
18. I need ….. new pair of shoes.
19. Do you want to go see a movie at….. BHD cinema ?
20. Have you read…… latest book by J.K. Rowling?

Đáp án

1. a       2. an/a           3.the            4.the                 5.a

6.an      7.a                 8.the/the      9.a                   10.the

11.a     12.an/the        13.the          14.a                 15.the

16.an   17.the             18.a            19.the               20.the

Bài 2: Tìm và sửa lại lỗi sai trong câu

1. Can you pass me a apple, please?
2. Is there a doctor in a building?
3. I need to buy the new car before my trip.
4. She bought the dress for the party.
5. I have a appointment with a dentist tomorrow.
6. Would you like an cup of tea or coffee?
7. The dog found a bone buried in a garden.
8. He received an invitation to a wedding.
9. Do you have an pen I could borrow?
10. She found a wallet on a street and returned it to an owner.
11. I saw an elephant at a zoo for a first time.
12. Can you give me an hand with this heavy box?
13. I want to buy a house near a beach.
14. He ordered the pizza for dinner.
15. My sister bought an pair of shoes for her birthday.
16. I accidentally ate an piece of cake that was meant for someone else.
17. She won a trip to Hawaii in the contest.
18. He bought a bottle of wine for a party.
19. I found an beautiful seashell on a beach.
20. The waiter brought us the menu to choose from.

Đáp án

1.a==>an         2.in a building==>in the building         3.the==>a

4.the dress==>a dress            5. a appointment==>an appointment       6.an==>a

7. a garden==>the garden      8. a==>the         9.an pen==> a pen

10. a street==>the street, an owner==>the owner

11.a zoo==>the zoo, a first time==> the first time

12. an==>a        13. a beach==>the beach

14.the==>a                        15. an==>a                       16. an==>a       17. the==>a

18. a party==>the party

19. an==>a, a==>the

20. the==>a

Xem thêm: bài tập thì hiện tại đơn

Để làm đúng bài tập mạo từ a/an/the các em cần hiểu kỹ khi nào dùng và không dùng trong từng trường hợp. Làm nhiều bài tập sẽ ghi nhớ kiến thức lâu và tránh những lỗi sai thường gặp.

Follow Fanpage Tiếng Anh Tốt để biết thêm nhiều kiến thức tiếng Anh nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[X]