Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Tiếng Anh Tốt, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "tienganhtot.vn". (Ví dụ: đoạn văn tiếng anh tienganhtot.vn). Tìm kiếm ngay

Viết đoạn văn về Robot bằng tiếng anh ngắn gọn 3 mẫu

Đăng ngày 06/12/2023
5/5 - (1 bình chọn)

Chủ đề robot cũng là một chủ đề thường gặp trong các đoạn văn tiếng Anh . Vì vậy, hôm nay Tienganhtot sẽ chia sẻ 3 mẫu viết đoạn văn về Robot bằng tiếng anh ngắn gọn, hay nhất cho các em học sinh lớp 6 nhé!

Viết đoạn văn về Robot bằng tiếng anh ngắn gọn
Viết đoạn văn về Robot bằng tiếng anh ngắn gọn lớp 6

3 mẫu viết đoạn văn về Robot bằng tiếng anh ngắn gọn nhất lớp 6

Viết đoạn văn về Robot bằng tiếng anh ngắn gọn trong tương lai

On the occasion of my eighth birthday, my father gave me a robot that I have loved for a long time. The body is like a vertical rectangular box, only about 2 inches high. It is red and made from sturdy hard plastic. The head is as big as a square box placed on the body. Not only that, the two big ears are attached to both sides of the head with two round screws. It operates with two batteries mounted in a small cavity, located on the back. Just turn on the switch, it will move. It can move its arms up and down, or move its legs rhythmically. However, it cannot automatically avoid when there are obstacles. I really like playing with it, thanks to it I’ve limited watching TV.

Tạm dịch

Nhân dịp sinh nhật lần thứ tám của em, bố em đã tặng em một con rô bốt mà em đã yêu thích từ rất lâu. Thân hình như hình hộp chữ nhật thẳng đứng, chỉ cao khoảng 2 inch. Nó có màu đỏ và được làm từ nhựa cứng rất chắc chắn. Cái đầu to như cái hộp vuông đặt ở trên người. Không những thế, hai cái tai cũng to được gắn vào hai bên đầu bằng hai con ốc tròn. Nó hoạt động bằng hai cục pin được gắn trong một hốc nhỏ, ở vị trí sau lưng. Chỉ cần bật công tắc, nó sẽ hoạt động di chuyển. Nó có thể cử động tay lên xuống, hoặc cử động chân nhịp nhàng. Tuy nhiên, nó không thể tự động tránh khi có vật cản. Tôi rất thích chơi cùng nó, nhờ nó mà tôi đã hạn chế xem tivi hơn. 

Xem thêm: Viết về thành phố trong tương lai bằng tiếng Anh

Viết về lợi ích và tác hại của robot bằng tiếng Anh ngắn gọn

Robots are one of humanity’s great inventions. Robots are often machines controlled by computer programs or electronic circuits, or even controlled directly by humans. Robots can come in many shapes, sizes, and colors. Each type of robot is also designed for a specific task. For example, robots in the medical industry are responsible for supporting surgery, and robots for housework are responsible for vacuuming and cleaning the house. Currently, robots are widely used in many countries, because robots have gradually improved significantly. The biggest advantage of using robots is that they can complete jobs that humans do not want to do or jobs that require high precision. However, using robots a lot also has some limitations, which are high costs and taking away human work. In general, if we want to use robots well, we need lots of technical experts with high expertise.

Tạm dịch

Robot chính là một trong những phát minh vĩ đại của con người.  Robot thường là máy được điều khiển bằng chương trình máy tính hoặc mạch điện tử, hoặc thậm chí còn được điều khiển trực tiếp bởi con người. Rô-bốt có thể có nhiều hình dạng, kích cỡ và màu sắc. Mỗi loại robot cũng được thiết kế một nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ, rô bốt trong ngành y tế có nhiệm vụ hỗ trợ phẫu thuật, rô bốt làm việc nhà có nhiệm vụ hút bụi, lau nhà. Hiện nay, robot được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia, vì rô bốt dần được cải tiến đáng kể. Ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng rô bốt chính là có thể hoàn thành những công việc mà con người không muốn làm hoặc những công việc cần độ chính xác cao. Tuy nhiên, sử dụng rô bốt nhiều cũng có một vài hạn chế, đó là có chi phí lớn và lấy đi công việc của con người. Nói chung, muốn sử dụng rô bốt tốt thì cần phải có những chuyên viên kỹ thuật với chuyên môn cao. 

Xem thêm: Miêu tả Phú Quốc bằng tiếng Anh

Viết về lợi ích và tác hại của robot bằng tiếng Anh ngắn gọn
Viết về lợi ích và tác hại của robot bằng tiếng Anh ngắn gọn

Viết đoạn văn ngắn về robot bằng tiếng Anh lớp 6

Robots are always a hot topic for people to discuss. In my family, I also use robots to do housework. They can assist my mother in sweeping, vacuuming, and mopping. According to me, a robot is a machine designed to perform a series of tasks automatically or with minimal human intervention. With great innovation, robots have taken on many forms and functions. In hospitals, robots can help with physical therapy or surgical support. In manufacturing, industrial robots are often used in factories and assembly lines to perform repetitive tasks such as welding, painting, and packaging. Furthermore, in the military, robots can perform dangerous tasks related to war. In general, robots have many benefits for humans, so focusing on investing in robots is necessary.

Tạm dịch

Rô bốt luôn là một chủ đề nóng để mọi người bàn luận. Trong gia đình em cũng có sử dụng rô bốt để làm việc nhà. Chúng có thể hỗ trợ mẹ em quét nhà, hút bụi, lau nhà. Theo em, rô bốt là một cỗ máy được thiết kế để thực hiện một loạt các nhiệm vụ một cách tự động hoặc với sự can thiệp tối thiểu của con người. Với sự cải tiến vượt bậc, rô bốt đã có nhiều hình thức và chức năng. Trong bệnh viện, rô bốt có thể giúp hỗ trợ vật lý trị liệu hoặc hỗ trợ phẫu thuật. Trong sản xuất, robot công nghiệp thường được sử dụng trong các nhà máy và dây chuyền lắp ráp để thực hiện các công việc lặp đi lặp lại như hàn, sơn và đóng gói. Hơn nữa, trong quân sự, rô bốt có thể thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm liên quan đến chiến tranh. Nói chung, rô bốt có rất nhiều lợi ích cho con người, vì vậy tập trung đầu tư vào rô bốt là điều cần thiết. 

Viết đoạn văn ngắn về robot bằng tiếng Anh lớp 6
Viết đoạn văn ngắn về robot bằng tiếng Anh lớp 6

Lời kết. 

Như vậy, Tienganhtot đã hoàn thiện các đoạn văn mẫu về một chủ đề luôn dành được sự quan tâm, đó là viết đoạn văn về Robot bằng tiếng anh ngắn gọn. Hãy cùng chúng mình sáng tạo các đoạn văn hay nhất nhé! Chúc các bạn học tốt. 

Đừng quên Follow Fanpage của Tiếng Anh Tốt để cập nhật tin tức mới nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[X]