Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Tiếng Anh Tốt, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "tienganhtot.vn". (Ví dụ: đoạn văn tiếng anh tienganhtot.vn). Tìm kiếm ngay

(3 mẫu) Viết đoạn văn về lợi ích và tác hại của điện thoại bằng tiếng Anh

Đăng ngày 14/06/2023
5/5 - (1 bình chọn)

Ngày nay, hầu như ai trong số chúng ta cũng sở hữu cho mình 1 chiếc điện thoại thông minh. Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu nên chúng ta nên sử dụng hiệu quả nhất. Sau đây là một số thông tin và 3 đoạn văn viết về lợi ích và tác hại của điện thoại bằng tiếng Anh.

Lợi ích và tác hại của điện thoại bằng tiếng Anh
Lợi ích và tác hại của điện thoại bằng tiếng Anh

Một số từ vựng và câu nói về mặt tốt và mặt xấu của điện thoại bằng tiếng Anh

Sau đây là từ vựng liên quan đến mặt tốt và xấu của điện thoại mà bạn sẽ cần để triển khai viết đoạn văn tiếng anh. Tham khảo, học thuộc để bắt đầu viết bạn nhé.

Từ vựng

Advantage = Benefit (n): lợi ích

Disadvantage = Drawback = Harm (n): tác hại

Pros and cons(idiom): lợi ích và tác hại

Smartphone (n): điện thoại thông minh

Take advantage of = Make use of (v): tận dụng

Influence = Impact (n/v): ảnh hưởng

Positive (adj): tích cực

Negative (adj): tiêu cực

Be addicted to (adj): nghiện

Mental (n): tinh thần

Self-control(n): tự kiểm soát

Time-arrangement (n): sự sắp xếp thời gian

Một số câu liên quan

  • Advantage

– To keep in touch with your family and friends,…: giữ liên lạc với gia đình và bạn bè.

– To entertain with playing games, watching movies or reading online books: giải trí bằng cách chơi game, xem phim hay như đọc sách trực tuyến.

– To go shopping online conveniently via some shopping applications such as Shopee, Lazada, Tiki,…: Mua sắm tiện lợi trên các ứng dụng mua sắm trực tuyến như Shopee, Lazada, Tiki,…

– To create relationships with friends all over the world: tạo mối quan hệ với bạn bè trên thế giới.

  • Disadvantage

– It is possible to lead to health problems including eye issues or skin cancers,…: Nó có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe bao gồm các vấn đề về mắt hoặc gây ung thư da…

– It can contribute to addiction: nó có thể góp phần khiến bạn trở nên nghiện sử dụng.

– You can be distracted from your studies or your daily lives: Bạn có thể sẽ bị sao nhãng trong học tập hoặc cuộc sống hàng ngày.

– It also cause many psychological issues such as loneliness, being suspicious all the time, feeling self-centered etc.. : Nó cũng có thể gây ra một số vấn đề về tâm lí như sự cô đơn, lúc nào cũng trở nên nghi ngờ mọi thứ, hoặc tự cho mình là trung tâm, v.v…

– Using smartphones keeps you away from having real experiences and having real friends to communicate and share your minds: Sử dụng điện thoại thông minh khiến bạn không có những trải nghiệm thực tế và không có những người bạn thực sự để giao tiếp và chia sẻ suy nghĩ của mình.

– Your personal information might be leaked: Những thông tin cá nhân có thể sẽ bị tiết lộ.

Dàn ý đoạn văn viết về lợi ích và tác hại của điện thoại bằng tiếng Anh

– Introduce generally about smartphone. (Giới thiệu chung về điện thoại thông minh).

– Do people use it popularly? ( Mọi người có sử dụng nó phổ biến không?)

– How does it affect on our lives? Talk about the positive and negative sides of using smartphone. ( Nó ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta như thế nào? Nói về mặt tích cực và tiêu cực của việc sử dụng điện thoại thông minh).

– Contact yourself, about your real experience with smartphone. ( Liên hệ bản thân, về những trải nghiệm thực tế với điện thoại thông minh).

– Giving advice to users how to take advantage of it efficiently. ( Đưa ra lời khuyên cho người sử dụng sao cho hiệu quả).

– Conclusion (Kết luận).

Xem thêm: Lợi ích và tác hại của chat gpt

3 đoạn văn viết về lợi ích và tác hại của điện thoại bằng tiếng anh

3 đoạn văn viết về lợi ích và tác hại của điện thoại bằng tiếng anh
3 đoạn văn viết về lợi ích và tác hại của điện thoại bằng tiếng anh

Bài mẫu 1:

Almost each of us has our own smartphone and it is like a vital piece of equipment for our lives. Smartphones are a creative invention bringing so many benefits to users. Firstly, it helps us keep in touch with our families and friends through messaging or calling video on Messenger, Zalo or other social media. Besides, we can take advantage of it to entertain after a hard day of work. In particular, we can relax by listening to music, watching movies, playing games or also reading books. Especially, thanks to smartphones, to the people who are at the age of students like us, we can search for studying documents easily. It is very useful for us. However, it also has negative sides that can cause harm to people. You know that it can contribute to addiction. When you use it so much that you can not control your using time, it is a clear sign that you are addicted to it. It is able to distract you from your studies or daily lives. Because you can not notice everything which happens around you. According to science research, it is possible to lead to health problems including eye issues or skin cancers,etc.. Or you can have some problems with your back like a humpback,… In conclusion, smartphones have both advantages and disadvantages so you should know how to use it the most efficiently. 

Dịch nghĩa

Hầu hết mỗi chúng ta đều sở hữu cho mình một chiếc điện thoại riêng và nó như một thiết bị quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Điện thoại là một phát minh sáng tạo đem lại rất nhiều lợi ích cho người dùng. Đầu tiên, nó giúp chúng ta giữ liên lạc với gia đình và bạn bè bằng cách nhắn tin hoặc gọi video qua Messenger, Zalo hoặc những nền tảng mạng xã hội khác. Bên cạnh đó, chúng ta có thể tận dụng nó để giải trí sau một ngày làm việc vất vả. Cụ thể hơn, chúng ta có thể thư giãn bằng cách nghe nhạc, xem phim, chơi games hoặc đọc sách. Đặc biệt hơn, nhờ có điện thoại thông minh, đối với những người trong độ tuổi học sinh như chúng ta, mình có thể tìm kiếm tài liệu học tập dễ dàng. Nó rất là hữu ích đối với chúng ta. Tuy nhiên, nó cũng có mặt tiêu cực gây hại tới mọi người. Bạn biết rằng nó có thể gây ra sự nghiện ngập. Khi bạn dùng nó quá nhiều tới mức không thể kiểm soát được thời gian sử dụng, đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng bạn đã bị nghiện điện thoại. Nó có thể khiến bạn bị sao nhãng đối với việc học tập hoặc trong đời sống hàng ngày. Bởi vì bạn không thể chú ý mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Theo nghiên cứu khoa học, nó rất có thể dẫn tới một số vấn đề sức khỏe bao gồm các vấn đề về mắt hoặc ung thư da, v..v… Hoặc bạn có thể bị vấn đề về lưng như bệnh gù lưng,.. Tóm lại, điện thoại thông minh có cả lợi ích và tác hại; vì vậy, bạn nên biết cách sử dụng nó sao cho hiệu quả nhất.

Bài mẫu 2

In the period of industrialization and modernization, many innovative inventions were born. The device that is considered the most convenient and familiar to people is the smartphone. And it causes a lot of debate when we talk about its pros and cons. Smartphones bring people a lot of benefits. It helps us entertain ourselves without having to come to entertainment centers like supermarkets or cinemas, etc. We just need to stay at home and turn on our smartphones. We can watch movies, play games, and read books as we like. You can even shop online extremely conveniently and quickly through apps like Shopee, Lazada, Tiki, etc. The delivery speed and product quality are also admirable. However, its negative sides are also quite significant. Using smartphones too much can keep you away from having real experiences. You’ll have less time to go out and engage in productive group activities. Therefore, it will be difficult for you to find real friends to communicate and share your thoughts with. You will gradually become alone in your own world. Therefore, you should arrange a reasonable time to balance between learning, practical experience and entertainment with smartphones. That will help you live a much more meaningful life.

Dịch

Trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có rất nhiều phát minh sáng tạo ra đời. thiết bị được coi là tiện lợi và thân thuộc nhất đối với con người chính là chiếc điện thoại thông minh. Và nó gây ra rất nhiều tranh luận khi nói về lợi ích và tác hại của nó. Điện thoại thông minh đem đến cho con người rất nhiều lợi ích. Nó giúp ta giải trí mà không cần phải tới những trung tâm giải trí như siêu thị hoặc rạp chiếu phim,… Chúng ta chỉ cần ở nhà và bật chiếc điện thoại thông minh lên. Chúng ta có thể xem phim, chơi games, đọc sách tùy thích. Thậm chí ta có thể mua sắm trực tuyến cực kỳ tiện lợi và nhanh chóng qua các ứng dụng như Shopee, Lazada, Tiki,….. Tốc độ giao hàng và chất lượng sản phẩm cũng rất đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, mặt tiêu cực của nó đem lại cũng khá là nghiêm trọng. Sử dụng điện thoại thông minh quá nhiều có thể khiến bạn không có những trải nghiệm thực tế. Bạn sẽ có ít thời gian hơn để đi ra ngoài tham gia vào các hoạt động tập thể hữu ích. Chính vì thế, bạn sẽ khó tìm được những người bạn thực sự để giao tiếp và chia sẻ những suy nghĩ của mình. Bạn sẽ dần trở nên cô độc trong thể giới của riêng mình. Vì vậy, bạn nên sắp xếp thời gian thật hợp lí để cân bằng giữa việc học, trải nghiệm thực tế và giải trí bằng điện thoại thông minh. Việc đó sẽ giúp bạn sống một cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều.

Bài mẫu 3

Have you ever thought about the potential dangers in the smartphone you are using? Now, I will reveal to you that besides the fact that smartphones are very beneficial for users, it also causes some significant harm that you may not know. Smartphones are a means to help you communicate and chat with other people just by accessing the Internet and using it easily. So it can also help you expand your relationships, create relationships with people all around the world. Then people can exchange cultures, customs and lifestyles with each other. Besides, you can also join groups of people with similar interests or goals in the future. In there, they help each other, building a civilized and healthy online community. It is a very meaningful and humane thing. However, there is one thing that is extremely serious that can cause your personal information to be disclosed to the outside. That greatly affects the quality of your private life. It can also cause some psychological problems like loneliness, becoming suspicious all the time, or being self-centered, etc. It will cause you to have unnecessary hallucinations. if you are too focused on using your smartphone. Thereby, you can already know how it affects our lives. I really hope that you can control the time you use it and allocate time to do more useful things.

Dịch

Bạn đã bao giờ từng nghĩ tới các nguy cơ tiềm ẩn trong chính chiếc điện thoại thông minh mà bạn đang sử dụng chưa? Sau đây tôi sẽ bật mí cho các bạn biết bên cạnh việc điện thoại thông minh rất có lợi cho người sử dụng, nó còn gây ra một số độc hại đáng kể có thể bạn chưa biết. Điện thoại thông minh là phương tiện giúp bạn có thể giao tiếp, trò chuyện với mọi người chỉ cần truy cập vào mạng Internet và sử dụng một cách dễ dàng. Vì thế nó cũng có thể giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, kết bạn với bạn bè quốc tế. mọi người có thể trao đổi văn hóa, phong tục tập quán, lối sống với nhau. Bên cạnh đó, bạn còn có thể tham gia vào các nhóm người có cùng chung sở thích hay cùng chung mục tiêu trong tương lai. Từ đó, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng nên một cộng đồng mạng văn minh, lành mạnh. Đó là một điều rất ý nghĩa và nhân văn. Tuy nhiên, có một điều vô cùng nghiêm trọng rằng nó có thể khiến thông tin cá nhân của bạn bị tiết lộ ra bên ngoài. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đối với chất lượng cuộc sống đời tư của bạn. Nó cũng có thể gây ra một số vấn đề về tâm lí như sự cô đơn, lúc nào cũng trở nên nghi ngờ mọi thứ, hoặc tự cho mình là trung tâm, v.v… Nó sẽ khiến bạn có những ảo giác không đáng có nếu bạn quá bị tập trung vào việc sử dụng điện thoại thông minh. Qua đó, bạn đã có thể nhận biết được sự ảnh hưởng của nó tới cuộc sống của chúng ta như thế nào rồi. Tôi rất mong rằng các bạn có thể kiểm soát được thời gian sử dụng nó và phân bổ thời gian để làm được những việc có ích hơn.

Xem thêm: Lợi ích của internet bằng tiếng Anh

Đừng quên follow Fanpage của Tiếng Anh Tốt để được thông báo về các bài chia sẻ, quizzes & tips mới hữu ích cho việc học và phát triển trình độ tiếng Anh của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[X]