Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Tiếng Anh Tốt, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "tienganhtot.vn". (Ví dụ: đoạn văn tiếng anh tienganhtot.vn). Tìm kiếm ngay

Ngày giải phóng miền Nam tiếng Anh là gì ?

Đăng ngày 29/04/2023
5/5 - (1 bình chọn)

Ngày giải phóng miền Nam, hay còn được gọi là ngày Thống nhất Đất nước được diễn ra vào ngày 30 tháng 4 hàng năm. Ngày này chính là một mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Hãy cùng nhau tìm hiểu một số thông tin về ngày Giải phóng miền Nam trong tiếng Anh nhé!

Ngày giải phóng miền Nam tiếng Anh là gì ?
Ngày giải phóng miền Nam tiếng Anh là gì ?

Ngày Giải phóng miền Nam tiếng Anh là gì?

Có rất nhiều cách gọi khác nhau khi nói về ngày Giải phóng miền Nam hay ngày thống nhất đất nước bằng tiếng Anh. Nhưng được dùng phổ biển nhất là những từ sau:

  • Day of Southern Liberation for National Reunification : Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước.

Hoặc có thể gọi tắt là Liberation Day /lɪbəˈreɪʃən deɪ/ : Ngày Giải phóng

  • Reunification Day /riˌunəfəˈkeɪʃən deɪ/: Ngày thống nhất đất nước
  • April 30th /ˈeɪprəl ˈθɜːtiəθ/: ngày 30 tháng 4

Xem thêm: Giỗ tổ Hùng Vương Tiếng Anh Là Gì

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Giải phóng miền Nam

Nguồn gốc

Vào lúc 17 giờ ngày 26/4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch, năm cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30/4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các của Sài Gòn, Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28/4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Ý nghĩa

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Đó là một kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chiến thắng này là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội. Đứng đầu cuộc Cách mạng đó chính là Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Họ là những người đã lập ra một trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc.

Ngày giải phóng miền Nam tiếng Anh là gì ?
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Giải phóng miền Nam

Từ vựng ngày Giải phóng miền Nam

Public holiday /ˈpʌblɪk ˈhɒlədei/ (n): ngày lễ

Liberation /libəˈrei∫n/ (n): Sự giải phóng

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/ (a): Độc lập

Reunification /ˌriːˌjuːnɪfɪˈkeɪʃn/ (n): Sự thống nhất

Freedom /ˈfriːdəm/ (n): Sự tự do

Milestone /ˈmaɪlstəʊn/ (n): cột mốc lịch sử

Victory /ˈvɪktəri/ (n): Chiến thắng

Một số cấu trúc có thể được sử dụng khi nói về ngày Giải phóng miền Nam:

S + struggle against + O: đấu tranh chống lại.

Example: Vietnamese people struggled against French invaders to receive freedom.

Thanks to + N, S + V…

Example: Thanks to Uncle Ho, we have meaningful lives today.

S + sacrifice + N + to-V… : Ai đó hi sinh cái gì để làm gì

Example: Ho Chi Minh President sacrificed all of his life to bring peace for Vietnamese people.

Ngày giải phóng miền Nam tiếng Anh là gì ?

Viết về ngày Giải phóng miền Nam bằng tiếng Anh

One of the most important milestones in our nation’s history is April 30, 1975. It is considered like that not only because it marks the complete victory of our army and people in the struggle against the invading American imperialists, but above all, it is a milestone in the history of Vietnam. The time ended more than a century of Western invasion. Our country is independent, completely free, the country is collected one term. From here, our country has entered a new history – the era of independence and freedom.

On April 30, 1975, the great spring victory completely defeated the war of aggression and the new colonial rule of the US imperialists in the South, completely liberated the South, and gloriously ended the war. the longest, most difficult and greatest struggle for national salvation in the history of our people’s resistance against foreign aggression. We have a prosperous life like today thanks to the great merits of President Ho Chi Minh and our Party team. With transcendent wisdom and an example of lifelong struggle, Uncle Ho sacrificed himself for the people for the sake of the country, united the entire Party, army and people to fight to the end to liberate the South, unify the country, affirm determined the indomitable tradition, the hero of the Vietnamese nation.

Therefore, we will feel more and more grateful to them. For students like us, we will always try to study and constantly improve, practice health and knowledge so that we can play a small part in building a rich and strong country.

Dịch nghĩa

Một trong những mốc son quan trọng nhất của lịch sử dân tộc ta là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nó được coi như vậy không chỉ bởi nó đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, mà hơn hết, đó là một mốc son trong lịch sử Việt Nam. Thời điểm kết thúc hơn một thế kỷ bị phương Tây xâm lược. Nước ta độc lập, hoàn toàn tự do, đất nước thu về một mối. Từ đây, đất nước ta bước sang một trang sử mới – kỷ nguyên độc lập, tự do.
Ngày 30-4-1975, đại thắng mùa Xuân đã đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc chiến tranh vẻ vang. Đây là cuộc đấu tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân ta. Chúng ta có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay là nhờ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Với trí tuệ siêu việt và tấm gương đấu tranh suốt đời, Bác Hồ đã hy sinh quên mình vì dân vì nước, đã đoàn kết toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chiến đấu đến cùng để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, khẳng định sự bất khuất. truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam.
Vì vậy, chúng ta sẽ càng cảm thấy biết ơn họ nhiều hơn. Đối với những học sinh như chúng em sẽ luôn cố gắng học tập. Bên cạnh đó, không ngừng trau dồi, rèn luyện sức khỏe, tri thức để góp phần nhỏ bé xây dựng đất nước giàu mạnh.

Ngày lễ Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một ngày lễ trọng đại đối với truyền thống dân tộc ta. Vì vậy hãy cùng nhau phấn đấu học tập để xây dựng một Việt Nam văn minh hơn nhé!

Đừng quên follow Fanpage của Tiếng Anh Tốt để được thông báo về các bài chia sẻ, quizzes & tips mới hữu ích cho việc học và phát triển trình độ tiếng Anh của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[X]