Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Tiếng Anh Tốt, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "tienganhtot.vn". (Ví dụ: đoạn văn tiếng anh tienganhtot.vn). Tìm kiếm ngay

Các dạng bài tập tiếng anh lớp 12 thi THPT Quốc Gia 2024

Đăng ngày 24/01/2024
5/5 - (1 bình chọn)

Ngày thi THPT quốc gia đang đến gần, các bạn học sinh cần chuẩn bị ôn tập 8 dạng bài tập tiếng anh lớp 12 thi thpt quốc gia 2024 sau đây. Sau khi nhận định và rà soát kỹ lưỡng các đề thi minh hoạ và đề thi thpt quốc gia tiếng Anh đến năm 2023, chúng mình có thể tổng quan có 8 dạng bài tập tiếng anh lớp 12 thi thpt quốc gia và số điểm trong bài thi THPT quốc gia được thống kê như sau: 

Các dạng bài tập tiếng anh lớp 12 thi THPT Quốc Gia 2024
Các dạng bài tập tiếng anh lớp 12 thi THPT Quốc Gia 2024

Phần I: Các dạng bài tập tiếng Anh lớp 12 theo đề thi chính thức 2023 

STT Các dạng bài Số câu Điểm
1 Ngữ âm 4 0.8
2 Chọn từ để hoàn thành câu 15 3
3 Chọn từ để hoàn thành đoạn văn 5 1
4 Tình huống giao tiếp 2 0.4
5 Tìm từ đồng nghĩa – trái nghĩa 4 0.8
6 Tìm lỗi sai trong câu 3 0.6
7 Tìm câu đồng nghĩa – Kết hợp câu 5 1
8 Đọc – hiểu 12 2.4
TỔNG 50 10

Qua bảng thống kê trên, chúng ta thấy đề thi thpt quốc gia tiếng Anh phân bổ đầy đủ các dạng bài tập mà chúng ta đã được học từ trước đến nay. Trong đó, phần dạng bài tập ngữ âm có lẽ dễ chiếm trọn điểm nhất trong 8 dạng, tuy nhiên các bạn vẫn thường hay sai phần này. Hai dạng bài đọc hiểu và dạng bài chọn từ để hoàn thành câu chiếm nhiều điểm số nhất trong bài thi này, nó cũng được gọi là hai dạng bài khó trong đề thi, dành cho những học sinh muốn lấy điểm 9+. 

Phần II: Cách làm Các dạng bài tập tiếng anh lớp 12 thi THPT Quốc Gia

Dạng 1: Dạng bài tập ngữ âm 

Với dạng bài đơn giản này, cấp độ là nhớ – nghĩa là cơ bản mà bất cứ học sinh nào cũng có thể nắm khi nhớ kiến thức cơ bản. 

Trong dạng bài này cũng có câu hỏi trọng âm và phát âm. 

1.1. Câu hỏi về phát âm 

Theo yêu cầu của đề bài, học sinh sẽ chọn đáp án đúng chính là đáp án có cách phát âm khác biệt so với các đáp án khác. Để làm đúng câu hỏi này, thí sinh cần đọc rõ 4 đáp án và tập trung sự chú ý vào phần gạch chân dưới từ của đề cho. Từ đó chúng ta có thể ghi chú phát âm của các từ và sẽ nhìn thấy một đáp án khác biệt thôi. 

Ví dụ về dạng bài phát âm như sau: 

 1. feet B. sheep C. beer D. fee

Cách làm như sau: Chúng ta đọc từng đáp án từ A đến D và có kết quả như sau: A. feet/fi:t/ B. sheep/ ʃi:p/ C. beer/ /biə/ D. fee/fi:/

Sau đó chúng ta có thể thấy đáp án C chính là đáp án đúng vì “ee” trong mỗi từ được phát âm là “i”, còn những từ khác là “i:”. 

Các dạng bài tập tiếng anh lớp 12 thi THPT Quốc Gia 2024
Các dạng bài tập tiếng anh lớp 12 thi THPT Quốc Gia 2024 – Bài tập ngữ âm

1.2. Câu hỏi về trọng âm

Câu hỏi về trọng âm tiếng Anh giúp kiểm tra các học sinh học về những âm tiết được nhấn mạnh trong từ. Nếu bạn thường xuyên tra từ điển thì nếu âm tiết nào được đánh trọng âm sẽ có phần dấu phẩy. Vậy tương tự, bạn cũng tìm ra từ có cách đánh trọng âm khác biệt trong bốn từ được cho trong đề thi tiếng Anh lớp 12 thi THPT quốc gia. 

Để làm được câu hỏi này, học sinh cần nắm vững các quy tắc đánh trọng âm như: Đánh trọng âm cho cụm từ 2 âm tiết như thế nào? 3 âm tiết được đánh trọng âm như thế nào? Hay các quy tắc trọng âm đặc biệt. 

Ví dụ bài tập như sau: 

 1. darkness        B. warmth        C. market        D. suggest

Chúng ta sẽ kiểm tra trọng âm của từng đáp án từ A sang D và chúng ta có kết quả như sau: Đáp án D có đánh trọng âm thứ hai, trong khi cả 3 đáp án còn lại đánh trọng âm thứ nhất. Và không còn nghi ngờ gì nữa, đáp án D là đáp án đúng nhé. 

Đáp án: A. darkness        B. warmth        C. market        D. suggest

Dạng 2: Dạng bài Chọn từ để hoàn thành câu

Như đã đề cập ở trên, đây là dạng bài chiếm đến 30% số điểm của thí sinh trong bài thi tiếng anh lớp 12 thi thpt quốc gia. Chính vì lý do đây là dạng bài có độ phủ sóng cao và có một vài câu hỏi khá thách thức cho các học sinh muốn lấy điểm cao, do đó các bạn học sinh cần chú ý các điểm ngữ pháp sau đây để hoàn thành dạng bài thật tốt. 

 1. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ – động từ
 2. Các thì trong tiếng Anh
 3. Mệnh đề quan hệ – Mệnh đề quan hệ rút gọn
 4. So sánh hơn, so sánh nhất, so sánh kép
 5. Mạo từ A/ An/ The
 6. Câu ước, câu điều kiện, câu trực tiếp – gián tiếp
 7. Câu hỏi đuôi
 8. Chú ý học thêm các từ vựng trong tiếng Anh 

Ví dụ bài tập như sau: 

Chúng ta sẽ gặp dạng đề này khi nhìn thấy câu hỏi này trong đề thi: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

(Chọn chữ cái A, B, C, D tương ứng đáp án phù hợp cho mỗi câu hỏi sau.)

Question 1: Mr. Quan entered the classroom while Minh and Trinh________ their plan for the hike. 

Dịch câu hỏi 1: Thầy Quân bước vào lớp trong khi Minh và Trinh ________ lên kế hoạch đi bộ đường dài.

Chúng ta có 4 đáp án như sau: 

 1. discuss
 2. were discussing
 3. discussed
 4. are discussing

Các đáp án là các dạng từ của từ “discuss” có nghĩa là thảo luận. Ở ví dụ này, chúng ta cần sử dụng chủ điểm ngữ pháp thì quá khứ tiếp diễn (các bạn có thể xem lý thuyết trong phần ngữ pháp tiếng anh về các thì tiếng anh cơ bản của Tiếng Anh tốt). 

Như vậy, chúng ta có thể đưa ra được giải thích như sau: 

Ở đây, việc bạn Trinh và bạn Minh thảo luận về kế hoạch đi bộ đường dài (“discuss”) là việc đang xảy ra trong quá khứ, việc thầy Quân đột ngột bước vào (“entered the classroom”) là việc đột nhiên xen vào giữa một hoạt động đang xảy ra. Như vậy, ở đây ta phải chia động từ “discuss” ở thì Quá khứ tiếp diễn: “were discussing” để diễn tả là khi Trinh và Minh đang làm hoạt động này thì thầy Quân làm hoạt động khác xen vào. 

Đáp án: B. were discussing

Các dạng bài tập tiếng anh lớp 12 thi THPT Quốc Gia 2024
Các dạng bài tập tiếng anh lớp 12 thi THPT Quốc Gia 2024 – bài tập hoàn thành câu

Dạng 3: Chọn từ để hoàn thành đoạn văn 

Để làm được dạng này, chúng mình sẽ tóm tắt các bước ngắn gọn như sau: 

Đầu tiên, các bạn cần đọc nhanh đoạn văn và hiểu được nội dung của đoạn văn đã cho. Tiếp sau đó, bạn sẽ đọc kĩ lại các chỗ trống kèm với các từ trước và sau chỗ trống đó để nhận biết dấu hiệu. Cuối cùng, nhìn xuống các đáp án đã được cho sẵn trong 5 chỗ trống và phân tích đáp án đúng dựa vào các kiến thức về: Sự kết hợp từ, giới từ, từ nối…mà các bạn đã học. 

Ví dụ dạng bài tập sau đây: Hoàn thiện 5 chỗ trống của đoạn văn dưới đây bằng cách chọn đáp án đúng trong 4 đáp án đã cho. 

Đề cho đoạn văn như sau: 

I have always harbored a deep passion for culinary arts. Ever since my childhood, I delighted in assisting my mom in the kitchen and crafting delectable meals for my family. My mother imparted the art of making sauces from scratch, a skill I’ve honed and refined throughout the years. 

During my college years, I expanded my culinary endeavors, frequently preparing meals not only for myself but also for my friends. Initiating a cooking club on campus became a noteworthy venture where we would (1)….diverse dishes and revel in the pleasure of sharing our culinary creations. It stands as an indelible chapter in my life.

Post-graduation, I delved into the culinary world by working as a line cook in a restaurant, (2)……invaluable insights into the art of cooking. The fast-paced and demanding environment taught me (3)……with speed and efficiency, enabling me (4) ………intricate and scrumptious dishes. Eventually, I made the decision to embark on my own catering business. (5)……the journey has been arduous, the autonomy and creativity inherent in managing my own kitchen are aspects I cherish and thrive upon.

Câu 1: 

 • explore     B. exploring    C. to explore     D. explored 

Câu 2: 

 1. absorb     B. absorbing    C. to absorb      D. would absorb 

Câu 3: 

 1. operate    B. to operate    C. operating      D. operated

Câu 4:

 • to craft     B. crafting         C. crafted          D. do craft 

Câu 5: 

 1. However    B. Although    C. Because    D. So

Dạng 4: Tình huống giao tiếp 

Chúng ta có các tình huống giao tiếp trong tiếng Việt như sau: 

Tình huống 1:

Người 1: “Ngày mai bạn có rảnh không?”

Người 2: “Rất tiếc, ngày mai tôi đã có kế hoạch rồi. Nhưng vào cuối tuần sau, tôi rảnh. Bạn muốn tổ chức vào lúc nào?”

Tình huống 2:

Người 1: “Bạn có phiền mở cửa sổ giúp tôi không?”

Người 2: “Tất nhiên, không có vấn đề gì cả. Bạn muốn mở cửa sổ bây giờ hay sau một chút?”

Trong cả ba tình huống, câu trả lời đều phản ánh sự lịch sự và tích cực. Các phản ứng đều có thể tạo ra một môi trường giao tiếp tích cực và thoải mái. Trong tiếng Anh cũng như thế, chúng ta cần chọn đáp án đúng phù hợp với tình huống giao tiếp đã cho trong đề, câu trả lời cũng cần đáp ứng sự lịch sự và tích cực như trong tiếng Việt. 

Ví dụ: 

Mia and her mother are talking about housework.

– Mia: “I think children should be paid for doing the housework.”

– Her mother:“_______. It’s their duty in the family.”

 1. You are exactly right.           B. That’s what I think
  C. There’s no doubt about it.   D. I don’t think so.

Đáp án đúng là D. 

Giải thích: Trong đoạn trò chuyện, Mia đề xuất ý kiến rằng trẻ em nên được trả tiền khi làm công việc nhà. Mẹ của Mia không đồng ý với ý kiến này và sử dụng câu trả lời “Tôi không nghĩ vậy” để diễn đạt sự phản đối. Mẹ của Mia cho rằng làm công việc nhà là một trách nhiệm của trẻ em trong gia đình, không nhất thiết phải nhận tiền thưởng.

Dạng 5: Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa 

Đối với dạng 5 tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa, thí sinh cần sử dụng kiến thức hiểu biết để chọn đáp án đúng chứa 1 từ đồng nghĩa/trái nghĩa với từ đề cho. Dạng đề này tương đối khó và cần có vốn từ vựng, do đó các bạn học sinh cần tìm hiểu nhiều từ vựng để làm tốt dạng bài này.  

Ví dụ:

Despite the traffic jam, we managed to reach the airport just in the nick of time, right before the check-in counter closed.

Chọn từ trái nghĩa với từ gạch chân: 

 1. Just in time
 2. in a terrible condition 
 3. Right on schedule
 4. After the deadline

Song, từ in đậm “in the nick of time” là một thành ngữ trong tiếng Anh mà có thể nhiều bạn học sinh chưa biết. 

Giải thích như sau: Trong ví dụ trên có nghĩa là: “Dù giao thông ùn tắc, chúng tôi vẫn xoay sở sân bay ______ ngay trước khi khu check-in đóng cửa.” Chính vì vậy, “kịp thời, đúng lúc” có thể đoán được từ tình huống trên là nghĩa của từ được gạch chân. Nhìn 4 đáp án chúng ta có thể thấy chỉ có từ “After the deadline” mới trái nghĩa, còn 2 đáp án A và C trên đều đồng nghĩa và có nghĩa đúng như chúng ta suy đoán. Còn đáp án B là in a terrible condition = trong tình trạng tồi tệ -> không hợp với ngữ nghĩa suy đoán. 

Kết luận, đáp án đúng là đáp án D. 

Dạng 6: Tìm lỗi sai trong câu 

Cũng như tên của dạng bài này, các bạn dễ dàng hiểu được cách làm nghĩa là chọn đáp án thể hiện lỗi sai trong câu. 

Đúng, các loại lỗi bạn đề cập là những sai lầm phổ biến mà người học tiếng Anh thường gặp khi làm bài kiểm tra. Dưới đây là một số ví dụ minh họa:

 • Lỗi sai từ vựng:
  • Original: She is very interesting in music.
  • Correction: She is very interested in music.
 • Lỗi sai ngữ pháp:
  • Original: They has already left when I arrived.
  • Correction: They had already left when I arrived.
 • Lỗi sai về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ:
  • Original: The team are playing well.
  • Correction: The team is playing well.
 • Sai thì hoặc sai dạng động từ:
  • Original: Yesterday, I see a movie at the cinema.
  • Correction: Yesterday, I saw a movie at the cinema.
 • Danh từ đếm được – không đếm được:
  • Original: There are two furnitures in the room.
  • Correction: There are two pieces of furniture in the room.
 • Cấu trúc song song:
  • Original: She likes to swim and reading books.
  • Correction: She likes to swim and read books.

Việc nhận biết và sửa lỗi này giúp cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và chắc chắn rằng câu trả lời của người học là chính xác và tự tin.

Ví dụ: Protective (A) gear for firefighters is supposed to be made of inflammable (B) materials so as to eliminate (C) the risk (D) of fire. 

(Trích Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2020)

Câu trên đã sử dụng từ “inflammable,” và trong ngữ cảnh này, “inflammable” có thể tạo hiểu lầm vì nó có nghĩa giống với “flammable,” cả hai đều liên quan đến khả năng cháy. Để tránh hiểu lầm, từ “inflammable” nên được thay thế bằng từ “nonflammable.”

Câu sửa lại sẽ là:

“Protective (A) gear for firefighters is supposed to be made of nonflammable (B) materials so as to eliminate (C) the risk (D) of fire.”

Dạng 7: Tìm câu gần nghĩa – kết hợp câu

Ở dạng bài này, đề bài 4 đáp án và 1 câu gốc. Nhiệm vụ dạng bài này của thí sinh là chọn câu mang nghĩa đúng nghĩa với câu đề cho trước đó. 

Ví dụ: It is compulsory for all the students to hand in their assignments on time. 

 1. Students are not required to hand in their assignments on time.
 2. Students are allowed to hand in their assignments on time.
 3. Students are obliged to hand in their assignments on time.
 4. Students are unable to hand in their assignments on time.

Đáp án đúng là:

 1. Students are obliged to hand in their assignments on time. (Tất cả học sinh phải nộp bài đúng giờ.) 

Giải thích: Đáp án C, “Students are obliged to hand in their assignments on time” là đáp án đúng vì nó phản ánh ý của câu gốc “It is compulsory for all the students to hand in their assignments on time.” “Obliged” có nghĩa là bắt buộc, đồng nghĩa với “compulsory.” Câu trả lời này chính xác diễn đạt ý rõ ràng và chính xác từ câu hỏi gốc.

Dạng 8: Đọc – hiểu

Dạng bài Đọc – hiểu trong kỳ thi Trung học Phổ thông (THPT) Quốc gia chiếm tỷ lệ lớn với 12 câu trên tổng số 50 câu. Đây bao gồm 2 bài đọc, mỗi bài đều có nội dung và độ khó khác nhau.

 • Bài đọc ngắn:
  • Số câu hỏi: 5 câu.
  • Đặc điểm: Nội dung đơn giản, có thể dễ hiểu và tóm tắt nhanh chóng. Đây có thể là một đoạn văn ngắn, thông tin chính được trình bày một cách rõ ràng.
 • Bài đọc dài:
  • Số câu hỏi: 7 câu.
  • Đặc điểm: Nội dung bài và câu hỏi phức tạp hơn, yêu cầu thí sinh có khả năng hiểu sâu và áp dụng kiến thức vựng và ngữ pháp cao cấp. Đây có thể là một đoạn văn dài hơn, có thể chứa thông tin chi tiết và yêu cầu phân tích sâu sắc.

Thí sinh cần chú ý rõ ràng đến yêu cầu và mức độ khó của mỗi bài đọc để quản lý thời gian và chiến lược làm bài một cách hiệu quả.

Trên đây là tổng hợp các dạng bài tập tiếng anh lớp 12 thi THPT quốc gia. Hy vọng các bạn luyện tập tốt! 

Đừng quên Follow Fanpage của Tiếng Anh Tốt để cập nhật tin tức mới nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[X]